www.mavliparka-fz.com www.federataepellumbavetekosoves.com

Shoqata për kultivimin e Pëllumbave Rrotullues (dynek)   MAVLIPARKA - Ferizaj 

 Njoftim: Të nderuar vizitorë në qoft se dëshironi të shikoni infot për gara, rezultatet, fotot si dhe videot më të reja nga ahengjet e organizuara në Ferizaj dhe qytetet e tjera të Kosovës      klikoni këtu tek www.mavliparka-fz.com

ose tek   www.federataepellumbavetekosoves.com

 

hajde pak e rri shumë...